نوشته‌ها

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها - موج شکن

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها! – قسمت 4

در جستجوی نقطه عطف! در جستجوی بهترین برنامه! در انتظار دیگران! …
بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها - موج شکن

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها! – قسمت 2

/
به تو حمله شد؟ ضد حمله بزن! موج شکن - اصولا زندگی بی‌مشکل یعن…
بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها - موج شکن

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها! - قسمت 1

"یه برنامه ریختم در حد تیم ملی! توپ توپ و بدون ردخور! عالی عا…