نوشته‌ها

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها - موج شکن

بلعیدن اپسیلون به اپسیلون فرصت‌ها! - قسمت 1

"یه برنامه ریختم در حد تیم ملی! توپ توپ و بدون ردخور! عالی عا…