Portfolio Items

طراحی بنر تبریک عید نوروز ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی جلد دفتر کودکان مرکز ایرانیان انزلی - استودیو موج شکن
طراحی جلد کتاب گرامر و لغات ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی جلد کتاب لغات ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی کاور فستیوال زمستانی ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی بنر مرکز زبان ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی بنر هشتی مرکز زبان ایرانیان - موج شکن
طراحی پوستر چرا ایرانیان - موج شکن
طراحی اطلاعیه لطفا زباله نریزید! - موج شکن