Portfolio Items

طراحی جلد دفتر کودکان مرکز ایرانیان انزلی - استودیو موج شکن
طراحی جلد جزوه آیلتس مرکز ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی جلد کتاب Techniques to Ace IELTS - استودیو موج شکن
طراحی جلد کتاب گرامر و لغات ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی جلد کتاب لغات ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی مجموعه پوسترهای راهنمای ثبت نام ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی کاور جشنواره عید تا عید ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی کاور روانشناس آموزشی ایرانیان - استودیو موج شکن
طراحی کاور تربیت مدرس ایرانیان - استودیو موج شکن